Välkommen till ichtys.se!

Vi är en samling människor med
gemensam nämnare i vårt intresse för sportfiske och vår kristna tro. Ichtys är grekiska och betyder fisk. Ordet har dubbel betydelse eftersom bokstäverna också är en förkortning av Jesus Kristus, Guds Son, Frälsaren (Iesous CHristos Theou Yios Soter). Detta är en bra sammanfattning av vad vi tror på.gös c&r 3

I klubben har vi några etiska regler vi ämnar eftersträva: Vi tillämpar catch & release i störta möjliga mån, i synnerhet på fiskar som för sin art är stora. Att ta upp en och annan matfisk är givetvis acceptabelt, men då bör det vara mindre fisk. Fisken skall hanteras varsamt innan återutsättning, för att den i minsta möjliga mån skall påverkas av att den fiskas upp.  Vi strävar efter att behandla våra medmänniskor med respekt. Personerna vi möter när vi fiskar skall behandlas så som vi själva vill bli behandlade. Vi försöker också värna om den natur Gud givit oss genom att inte skräpa ned och på andra sätt påverka naturen negativt.

Hoppas vi ses där ute!